1. 1 Podrazumijeva se da ću biti saveznik/saveznica svojim prijateljima i prijateljicama u njihovoj borbi, čak i ako njihova borba nema veze sa mnom, pa čak i ako se razilazimo u nekim uvjerenjima.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 2. 2 Želim da su svi ljudi koji su u istospolnim vezama sigurni i slobodni kada pokazuju svoju ljubav u javnosti.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 3. 3 U sadržajima koji su namijenjeni djeci – slikovnice, romani, serije, filmovi – treba da se nalaze i LGBTIQ+ likovi.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 4. 4 I doniranje novca je način pokazivanja savezništva.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 5. 5 Svejedno mi je nelagodno ako mi se udvara lezbejka, gej muškarac, trans ili strejt osoba ukoliko mi se ta osoba ne sviđa.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 6. 6 Saveznici/saveznice mogu iz neznanja ili nesvjesno da pokažu neki homofobni, bifobni ili transfobni stav.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 7. 7 Čak i da me niko ne pozove, dolazim u junu na Povorku ponosa!

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 8. 8 Da li cis žena koja je u vezi sa trans ženom može biti lezbejka?

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 9. 9 Homofobne ili transfobne šale nikad ne mogu biti smiješne.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!
 10. 10 Empatija sa onim ljudima koje sistem ugnjetava, pomaganje i zajednička borba na rješavanju njihovih problema, koji ne moraju nužno biti i moji problemi, to me čini nečijim saveznikom/nečijom saveznicom.

  1. Da
  2. Ne
  odgovora "DA"
  Wrong!

TEST: Koliko si saveznik/saveznica LGBTIQ osobama na skali od “srednja žalost” do “hvala ti što postojiš”

Kreirano
 1. Rezultati
  Tvoj rezultat
  odgovora "DA"
  Podijeli rezultate
 2. Rezultati

  Od 1 do 4 DA: „srednja žalost“ – ukoliko ti je stalo da budeš saveznik/saveznica, moraš se mnogo više potruditi i naučiti kako se pruža podrška.

  Tvoj rezultat
  odgovora "DA"

  NAPOMENA: Ako Vam ovaj test pokaže da niste dobar saveznik/saveznica, to ništa ne znači, jer nije važno šta test pokaže već kako Vas Vaši LGBTIQ+ prijatelji i prijateljice doživljavaju. Ukoliko pripadate LGBTIQ+ zajednici, to ne znači da ste savršeni saveznik ili saveznica, jer svaka osoba – bez obzira na svoj spol, rod ili seksualnu orijentaciju, može biti nesolidarna, razmišljati i djelovati nesaveznički pa i štetno. Nije lako biti saveznik/saveznica. Savezništvo zahtijeva i vrijeme i saosjećanje i emociju i učenje i spremnost da se razumije nešto što za nas može biti novo pa čak i čudno u početku. Spremnost da se pomogne, da se učestvuje u tuđoj borbi za dostojanstven život, da se nekoj osobi pokaže da nije sama u svojoj borbi ili svojoj patnji, čini nas boljim ljudima, bez obzira na sve naše rođenjem date ili kroz život stečene razlike.

  Podijeli rezultate
 3. Rezultati

  5 – 6 DA: „možeš ti i bolje“ – imaš empatiju ali ti nedostaje znanja.

  Tvoj rezultat
  odgovora "DA"

  NAPOMENA: Ako Vam ovaj test pokaže da niste dobar saveznik/saveznica, to ništa ne znači, jer nije važno šta test pokaže već kako Vas Vaši LGBTIQ+ prijatelji i prijateljice doživljavaju. Ukoliko pripadate LGBTIQ+ zajednici, to ne znači da ste savršeni saveznik ili saveznica, jer svaka osoba – bez obzira na svoj spol, rod ili seksualnu orijentaciju, može biti nesolidarna, razmišljati i djelovati nesaveznički pa i štetno. Nije lako biti saveznik/saveznica. Savezništvo zahtijeva i vrijeme i saosjećanje i emociju i učenje i spremnost da se razumije nešto što za nas može biti novo pa čak i čudno u početku. Spremnost da se pomogne, da se učestvuje u tuđoj borbi za dostojanstven život, da se nekoj osobi pokaže da nije sama u svojoj borbi ili svojoj patnji, čini nas boljim ljudima, bez obzira na sve naše rođenjem date ili kroz život stečene razlike.

  Podijeli rezultate
 4. Rezultati

  7 – 8 DA: „vrlo dobar 4“ – ti si vrlo dobar saveznik/, vrlo dobra saveznica i samo nastavi da se razvijaš i učiš.

  Tvoj rezultat
  odgovora "DA"

  NAPOMENA: Ako Vam ovaj test pokaže da niste dobar saveznik/saveznica, to ništa ne znači, jer nije važno šta test pokaže već kako Vas Vaši LGBTIQ+ prijatelji i prijateljice doživljavaju. Ukoliko pripadate LGBTIQ+ zajednici, to ne znači da ste savršeni saveznik ili saveznica, jer svaka osoba – bez obzira na svoj spol, rod ili seksualnu orijentaciju, može biti nesolidarna, razmišljati i djelovati nesaveznički pa i štetno. Nije lako biti saveznik/saveznica. Savezništvo zahtijeva i vrijeme i saosjećanje i emociju i učenje i spremnost da se razumije nešto što za nas može biti novo pa čak i čudno u početku. Spremnost da se pomogne, da se učestvuje u tuđoj borbi za dostojanstven život, da se nekoj osobi pokaže da nije sama u svojoj borbi ili svojoj patnji, čini nas boljim ljudima, bez obzira na sve naše rođenjem date ili kroz život stečene razlike.

  Podijeli rezultate
 5. Rezultati

  9 – 10 DA: „hvala ti“ - ti si saveznik/saveznica koju bi svaka osoba samo mogla poželjeti. Empatična si osoba, koja dobro poznaje LGBTIQ+ teme i spremna je da pruži bezrezervnu podršku.

  Tvoj rezultat
  odgovora "DA"

  NAPOMENA: Ako Vam ovaj test pokaže da niste dobar saveznik/saveznica, to ništa ne znači, jer nije važno šta test pokaže već kako Vas Vaši LGBTIQ+ prijatelji i prijateljice doživljavaju. Ukoliko pripadate LGBTIQ+ zajednici, to ne znači da ste savršeni saveznik ili saveznica, jer svaka osoba – bez obzira na svoj spol, rod ili seksualnu orijentaciju, može biti nesolidarna, razmišljati i djelovati nesaveznički pa i štetno. Nije lako biti saveznik/saveznica. Savezništvo zahtijeva i vrijeme i saosjećanje i emociju i učenje i spremnost da se razumije nešto što za nas može biti novo pa čak i čudno u početku. Spremnost da se pomogne, da se učestvuje u tuđoj borbi za dostojanstven život, da se nekoj osobi pokaže da nije sama u svojoj borbi ili svojoj patnji, čini nas boljim ljudima, bez obzira na sve naše rođenjem date ili kroz život stečene razlike.

  Podijeli rezultate
Share This