Više informacija o ruti i drugim detaljima će biti objavljeno pred samu povorku.

More information about route and other details will be shared before the Pride. 

PRATITE NAS I KONTAKTIRAJTE 

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba, kojom zahtijevamo jednak pristup javnom prostoru kao svi ostali građani i građanke.

Share This