Bh. povorka ponosa poziva sve zainteresovane dizajnere_ice, posebno LGBTIQ dizajnere_ice, da uzmu učešće u redizajniranju vizualnog identiteta Bh. povorke ponosa, odnosno redizajnu našeg logotipa. Bilo da smatrate da se postojeći logo može osvježiti ili da želite ponuditi novo rješenje, ohrabrujemo vas da budete kreativni_e i prijavite se na konkurs.  Dajemo vam slobodu da predstavite svoju ideju.

Bh. povorka ponosa je protest i ponos, borba i slavlje, otpor i ljubav.

Smjernice za izradu logotipa su sljedeće:

  • Logo treba biti u skladu sa našim vrijednostima i principima, poput antifašizma, solidarnosti, antimilitarizma, samoodređenja, feminizma, ravnopravnosti…
  • Rad je potrebno dostaviti u pdf ili png i vektor formatu (.eps) na e-mail: info@povorkaponosa.ba 
  • Mail treba sadržavati osnovne podatke o dizajneru_ki: ime, prezime i broj telefona, a u naslovu maila treba da piše: Prijava na konkurs za izradu logotipa 
  • Na konkurs se mogu prijaviti samo državljani/ke Bosne i Hercegovine

Uz finansijsku podršku Asocijacije ERA i projekta “The Time is Now”, za izradu logotipa smo obezbjedili novčanu nagradu u iznosu od 500 KM.

Rok za prijavu

Rok za dostavu dizajna je 01.11.2022. godine

Oni radovi koji ne budu ispunjavali navedene smjernice ili ako budu dostavljeni nakon roka, neće biti uzeti u razmatranje.

Nakon dostave logotipa, najkasnije do 15.11.2022. godine će svi_e koji su konkurisali_e biti obaviješteni_e o rezultatima konkursa. 

Share This