Prije mjesec dana je održana treća Bh. povorka ponosa koja predstavlja važan kontinuitet borbe za prava LGBTIQ osoba, ali i slobodu i poštivanje ljudskih prava svih građana_ki.  

Ponosni_e smo da smo ove godine proširili i zauzeli nove prostore i sa svih njih jasno poručili da ih želimo sigurne tokom cijele godine, te da oni pripadaju jednako i nama.

Ponosni_e smo da smo ovogodišnju povorku organizovali_e u junu – Mjesecu ponosa, uz niz događaja u tri bh. grada koji su prethodili trećoj Bh. povorci ponosa. Drago nam je da je i javna institucija “Dom mladih” u Sarajevu bila prostor koji je jednako dostupan i LGBTIQ osobama.

Zahvaljujemo se svima koji su bili podrška i šetali sa nama ove godine na još jednom protestnom maršu kroz koji gradimo prostor ljubavi, solidarnosti, uvažavanja, otvorenosti, empatije i mira. Drugim riječima, ovo je bilo pravo porodično okupljanje. 

Važno je naglasiti da su i svi popratni događaji prije i nakon povorke protekli bez zabilježenih incidenata, slučajeva nasilja ili uznemiravanja. 

Sve nas to skupa, kao članove i članice Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa, čini iznimno sretnim i ponosnim na ono što uspijevamo ostvariti iz godine u godinu.

Međutim, ponos i sreća su pomiješani sa velikom dozom ljutnje i razočarenja, kao i ogorčenosti zbog različitih pokušaja opstrukcije i ograničavanja našeg ljudskog prava na slobodno udruživanje i protestvovanje.

Četiri godine nema pomaka kada je u pitanju usklađivanje kantonalnog Zakona o javnom okupljanju, zbog kojeg u kombinaciji sa manjkom volje nadležnih institucija, doživljavamo administrativne i finansijske poteškoće prilikom organizacije povorke. Zbog toga ovisimo od dobre volje pojedinaca_ki unutar institucija, umjesto da budemo zakonski zaštićeni_e i ravnopravni_e.

Ozbiljno nas zabrinjava što se zbog konstantnog karakterisanja povorke kao  događaja visokog rizika, povorka zatvara i izoluje, te se time onemogućava otvoren prostor za protestovanje. 

Ove godine nas posebno zabrinjava čitav niz neregularnosti policijskih službenika_ca tokom same povorke, na koje su nam ukazali građani_ke, koje su dovele do sprječavanja i ograničavanja građana_ki da sudjeluju na samoj povorci ponosa. Učesnici_e su usmjeravani na nepostojeće ulaze ili na drugi ulaz, od učesnika_ca se tražila propusnica ili pozivnica na povorku, a na jednom od dva moguća ulaza je policija postavila žutu traku, zbog koje su se učesnici_e morali provlačiti ispod da bi uopšte ušli na povorku.

Sve to uprkos činjenici da je Bh. povorka ponosa prijavljena nadležnim kantonalnim organima više mjeseci unaprijed, uprkos konstantnoj i redovnoj komunikaciji između OO-a i kantonalnih organa, kao i činjenice da je OO poduzeo sve što je u zakonskoj obavezi nas kao organizatora_ica javnog skupa.

Ogorčeni smo ne samo zbog nevoljnosti kantonalnih vlasti da izmijene postojeći kantonalni Zakon o javnom okupljanju, nego i najave uvođenja izmjena zakona koje bi išle u pravcu još većih restrikcija na ustavno i demokratsko pravo građana_ki da koriste javne prostore za organiziranje javnih skupova ili protestnih šetnji. Dovoljan je samo letimičan pogled na skoru historiju svijeta da bi se shvatilo da su masovni javni protesti zaslužni za neke od najprogresivnijih društvenih promjena – od protesta Afro-Amerikanaca_ki za ukidanje rasne segregacije i dobivanja prava glasa, protesta žena širom svijeta za ostvarivanja istih prava kao i muškaraci, masovnih protesta koji su doveli do pada autokratskih i brutalnih režima do, naravno, protestnih marševa LGBTIQ osoba za ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava. Stoga, ne treba da čudi bojazan vlasti da građani_ke imaju pristup javnim prostorima da ukazuju na goruće društvene probleme i da zahtijevaju njihovo rješavanje. Javni prostor koji se oduzme LGBTIQ osobama da se bore protiv diskriminacije i nasilja sa kojim se suočavaju je prostor koji se oduzima svima. 

Na koncu, duboko smo razočarani_e, kao građani_ke ove zemlje zloupotrebama javnih pozicija kojima smo posvjedočili_e od strane predstavnika pojedinih političkih partija. Zloupotreba u vidu pokušaja da se kroz zvanične kanale komunikacije namentnu nezakonite dodatne administrativne prepreke za organiziranje povorke. Zloupotreba u vidu stavljanja pritiska kroz diskriminatorne, homofobne zahtjeve, također iskomunicirane putem zvaničnih kanala komunikacije, na organizatore Bh. povorke ponosa da se odreknu svog ustavnog prava na mirno javno okupljanje. Zloupotreba u vidu stavljanje pritisaka i prijetnji na pojedine javne kantonalne institucije i njihove uposlenike_ce da ustupe javne prostore svojim građanima_kama. Zloupotreba u vidu korištenja zvaničnih društvenih mreža kantonalnih organa za iznošenje privatnih diskriminatornih i homofobnih stavova u cilju predizborne kampanje. 

Kao dio naše građanske odgovornosti mi smo na svaki pokušaj zloupotrebe zakona i ovlasti odgovarali zvaničnim dopisima ukazujući na nedemokratičnost, nezakonitost, neprimjerenost i štetnost postupaka pojedinih organa vlasti i njihovih predstavnika, te smo, po potrebi uključivali i Ured Ombudsmena za ljudska prava u BiH. 

Osuđujemo ovakve i slične pokušaje opstrukcije organizacije povorke, te vrijeđanja LGBTIQ zajednice u procesu borbe za osnovna ljudska prava.

Ovo su samo dodatni znaci da se dešavaju ozbiljni pokušaji kontrolisanja protestnih okupljanja koje pojedine stranke žele ozakoniti promjenama Zakona o javnom okupljanju, što će dovesti do onemogućavanja prava na slobodu okupljanja i protestvovanja.

Povorka ponosa i ove godine otkriva lica onih političara_ki koji su spremni uskraćivati naša Ustavom zagarantovana prava, što nam govori da se neće libiti isto to uraditi i nekoj drugoj grupi onda kada im ona ne odgovara. Danas je to LGBTIQ zajednica, sutra ste to vi, ko god da ovo čita.

Demokratija nije trpeza u kojima samo pojedini članovi_ce društva uživaju u njenim pravima nauštrb drugih. Demokratija važi za sve ili ne važi ni za koga. 

Zbog svega navedenog, svjesno osjećamo neizvjesnost šta nas čeka sljedeće godine, ali jedno znamo, a to je da ne odustajemo od borbe i da ćemo se nastaviti suprotstavljati ovakvim desničarskim i fašističkim stremljenjima da se ograniče slobode i ljudska prava.

Bh. povorka ponosa će se nastaviti održavati dokle god LGBTIQ osobe žive diskriminisano i marginalizovano u odnosu na sve ostale članove bh. društva i u toj našoj borbi mi ćemo uvijek stajati solidarno sa svim drugim diskriminisanim, obespravljenim i marginalizovanim skupinama – Romima_kinjama, osobama sa invaliditetom, povratnicima, izbjeglicama, radnicima_ama i svim ostalim grupama.

Na kraju krajeva, borba za pravedno i jednako društvo je borba svih nas za sve nas. 

Smrt fašizmu, sloboda svima!

OO Bh. povorke ponosa 

Share This