Pozivaju se svi_e zainteresirani_e pojedinci_ke da se pridruže Organizacionom odboru Bh. povorke ponosa koji će do sljedeće povorke raditi na osmišljavanju i cjelokupnoj organizaciji Bh. povorke ponosa.

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je protest koji u fokus stavlja probleme i potrebe lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba u BiH. Bh. povorka ponosa se bori za ravnopravnost, ljudska prava, siguran prostor, te život oslobođen od nasilja kako LGBTIQ osoba, tako i svih drugih pojedinaca_ki i grupa u društvu nad kojima se događa nepravda, diskriminacija i nasilje.

Bh. povorka ponosa poštuje principe i vrijednosti antifašizma, ravnopravnosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije.

Bh. povorka ponosa je neformalni kolektiv, a Organizacioni odbor (OO) Bh. povorke ponosa je neformalno tijelo sastavljeno od pojedinačnih aktivistkinja i aktivista i zaduženo je za cjelokupnu organizaciju Povorke ponosa. Sve članice_ovi OO-a su volonterski uključene u cjelokupnu organizaciju povorke, pojedinačno i kao kolektiv poštujemo principe i vrijednosti zajednički definisane pri formiranju OO-a.

Ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe i sve naše saveznike_ce da se pridruže Organizacionom odboru i budu dio organizacije Bh. povorke ponosa.

Ukoliko ste LGBTIQ osoba i niste aut, a ipak želite da organizacijski doprinesete Povorci, ukoliko imate vještine i znanje koje možete ponuditi, ohrabrujemo vas da se prijavite. U skladu sa odgovornostima, principima i vrijednostima, svako može doprinijeti organizaciji u svojim ličnim kapacitetima i granicama.

Šta nam je potrebno?

OO Bh. povorke ponosa za potrebe organizacije povorke traži osobe koje posjeduju komunikacijske i organizacijske vještine, aktivističko iskustvo, vještine pisanja projektnih i budžetskih prijedloga, lobiranja i zagovaranja, pravnih i administrativnih vještina, menadžmenta, kreiranja medijskih kampanja, poznavanja aktuelnih društveno-političkih situacija i aktivizma. 

Šta nudimo?

Kroz rad na organizaciji Bh. povorke ponosa, nudimo podržavajuće okruženje, inkluzivnu radnu atmosferu, siguran prostor, umrežavanje, savezništvo i prijateljstvo. Kroz rad u Organizacionom odboru možete da steknete aktivističko, administracijsko, menadžersko i organizacijsko iskustvo, da razvijate kritičko mišljenje i budete dio pozitivnih promjena.

Kako možeš doprinijeti?

Biti članica ili član OO-a podrazumijeva da budete aktivno uključeni_e u cjelokupnu organizaciju, od formiranja OO-a pa do Povorke ponosa. Članovi_ce OO-a su obavezni_e da pristupe zadacima odgovorno i u skladu sa svim principima i vrijednostima Povorke ponosa.

Unutar OO-a su formirani različiti timovi koji će raditi na specifičnim aktivnostima, kao što su administracija, logistika, rad sa volonterima_kama i redarkama_ima, rad na sigurnosti, rad sa medijima, rad na medijskoj kampanji, vođenje društvenih mreža,  rad sa LGBTIQ zajednicom, fundraising, dizajn i druge definirane aktivnosti.

Ukoliko posjedujete neku od ovih vještina i smatrate da možete doprinijeti organizaciji Bh. povorke ponosa, prijavite se!

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 1.10.2022. godine.

Prvi sastanak sa prijavljenim osobama je planiran sredinom novembra 2021. godine, a prije prvog sastanka će biti održani pojedinačni razgovori sa prijavljenim osobama.

Budite dio Bh. povorke ponosa!

Solidarno i aktivistički!

Više informacija o Bh. povorci ponosa možete pronaći na sajtu povorkaponosa.ba, te na našim društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.

Share This