Prijaviti se mogu sve zainteresirane osobe koje podržavaju proces građenja pravednijeg i ravnopravnijeg društva. 

Volonterke i volonteri ne moraju biti LGBTIQA+ osobe, ali je važno da dijele principe Bh. povorke ponosa poput antifašizma, ravnopravnosti, jednakosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije. 

Ovom prilikom svakako ohrabrujemo sve LGBTIQA+ osobe da se prijave i budu dio tima ovogodišnje Bh. povorke ponosa.

Volonterke i volonteri svojim angažmanom uveliko doprinose realizaciji povorke ponosa, zbog čega se izuzetno cijeni svaki volonterski angažman. 

Svojim djelovanjem volonterke i volonteri doprinose ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, poboljšanju kvalitete života, sudjeluju u izgradnji zajednice koja uvažava dostojanstvo svih osoba, te kreiranju humanijeg i pravednijeg društva.  

Što možeš očekivati od nas:

  • sigurno i podržavajuće okruženje
  • sudjelovanje u najznačajnijem aktivističkom protestu za prava LGBTIQ osoba i drugim manjina
  • nova poznanstva
  • učešće na radionicama izrade transparenata
  • razvijanje vještina potrebnih za organizaciju javnih događaja 

Što tražimo:

  • logističku pomoć na dan povorke
  • komunikaciju s drugim volonterkama i volonterima kao i članicama i članovima organizacionog odbora
  • doprinos u kreativnim rješenjima izrade transparenata

Želimo napomenuti da su volonterke i volonteri najčešće, ali ne i nužno mlade osobe, tako da pozivamo sve bez obzira na godine da se prijave ukoliko dijele principe Bh. povorke ponosa.  Ako nemate iskustvo volonterskog angažmana, ne brinite – tu smo da zajedno radimo i učimo. 

Prijavite se i budite dio promjene.

Rok za prijavu je 23.05.2022. i prijaviti se možete putem linka.

Share This