Prva Bh. povorka ponosa će se održati 8. septembra 2019. godine, kao protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba, te vid borbe protiv sveprisutnog nasilja. Povorka ponosa je jedan od najvažnijih i najutjecajnijih aktivističkih događaja, koji je kroz istoriju održavanja u regiji i svijetu pokazao da mnogo brže čini pozitivne promjene i doprinosi kvalitetnijem životu LGBTIQ osoba.

Pored Organizacionog odbora koji okuplja tim posvećenih i pouzdanih aktivista i aktivistkinja iz cijele BiH, koje aktivno sudjeluju u organizaciji Povorke ponosa, želimo u organizaciju uključiti i osobe iz LGBTI zajednice, kao i sve one koje nas podržavaju i žele graditi društvo bez homofobije, bifobije, transfobije i seksizma. Ovo je zajednička borba.

Volonteri i volonterke se ne moraju identificirati kao LGBTIQ osobe, ali je nužno da podržavaju borbu za prava LGBTIQ osoba te da dijele vrijednosti antifašizma, ravnopravnosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije. Budući da će među volonterima i volonterkama, ali i drugim učesnicima i učesnicama povorke biti mnogi podržavatelji i podržavateljke koje se ne identificiraju kao LGBTIQ, doprinos Povorci kroz volontiranje ne podrazumijeva automatski i coming out.

Šta možeš očekivati od nas:

 • siguran prostor i mnogo podrške;
 • priliku da pomogneš i ako si out i ako nisi;
 • upoznavanje novih osoba koje dijele tvoje vrijednosti i interese;
 • razvijanje vještina potrebnih za organiziranje javnog događaja;
 • sudjelovanje u organizaciji jednog od najznačajnijih aktivističkih događaja u BiH.

Šta očekujemo od tebe:

 • želju za mijenjanjem društva nabolje i djelovanje u skladu s vrijednostima Bh. povorke ponosa;
 • doprinos u mobiliziranju zajednice da se uključi i pridruži LGBTIQ pokretu, te što boljoj organizaciji Povorke ponosa

Volontere i volonterke tražimo da nam pomognu oko:

 • komunikacije i rada sa gostima/gošćama Povorke;
 • logističke i organizacione pomoći na sam dan Povorke;
 • dijeljenja sadržaja i praćenja komentara na društvenim mrežama Povorke, ali i web portala;
 • administracije;
 • Ostalo – ako imaš nekih vještina i znanja za koja vjeruješ da mogu doprinijeti Povorci, a da nisu nabrojana iznad.

Ne brini ako nemaš iskustva – na samom početku obavezno je sudjelovanje na edukativnim radionicama koje ćemo organizovati, a sve kako bi se dobro upoznao/upoznala s timom, načinom rada i radnim zadacima.

Prijave su otvorene do 1.8.2019. godine, a potrebno je ispuniti prijavnicu na linku.

Prijavi se i budi dio promjene i/ili potakni druge da se prijave!

Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa

Share This