Q&A ZA LGBTI ZAJEDNICU

Je li ovo pravo vrijeme, da li su Sarajevo i BiH spremni za povorku ponosa?
Teško je reći kada je pravo vrijeme za bilo koju javnu akciju. Prvi javni protesti i izlasci na ulice svih marginaliziranih grupa kroz historiju bili su održavani pod prijetnjom nasilja ili su nasilno prekidani.

Valja također napomenuti da organizirani aktivizam u Bosni i Hercegovini postoji u kontinuitetu od 2003. godine, kada je zvanično registrirano prvo udruženje za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba, “Udruženje Q”, dok neformalna druženja i različiti oglasi postoje još od kasnih osamdesetih.

Za mnoge performanse, festivale i druge javne akcije su neki govorili da nije pravo vrijeme, pa se kasnije pokazalo da su bile neophodne i da su doprinijele tome da je LGBTIQ zajednica imala i ima javne prostore gdje može da se upozna i jača.

Zašto se zove “parada ponosa”? Nemamo šta biti ponosni na naše seksualne orijentacije.

Seksualnost jeste urođena, i na prvi pogled se ne čini kao nešto što smo sami/same postigli i postigle. Međutim, način na koji živimo svoje živote unatoč manjinskom položaju, unatoč nejednakosti, te stalnim uvredama i prijetnjama, kako direktnim tako i indirektnim, jeste nešto na šta možemo biti ponosni i ponosne.

Svaki put kada dignute glave kročimo našim ulicama i ne dozvoljavamo da nas zastraše, svaki put kada nećemo da lažemo da smo heteroseksualni, činimo hrabar i ljudski čin koji zavređuje ponos. A posebno je lijep osjećaj taj ponos podijeliti sa našim porodicama, prijateljima i prijateljicama, te drugim sugrađanima i sugrađankama – isto onako kako to rade naši sugrađani i sugrađanke koji su heteroseksualni. O simbolici ponosa i paradiranja u istorijskom kontekstu također možete čitati ovdje.

Heteroseksualne osobe ne paradiraju, zašto bismo mi?

Moglo bi se reći i da su svatovi, koje svake srijede i subote viđamo u našim gradovima, također svojevrsna povorka ponosa jer se slavi ljubav i zajedništvo. Grupa ljudi glasno i veselo paradira gradom, sa zastavama, muzikom i cvijećem u čast sklapanja braka samo jednog heteroseksualnog para. Zašto bi onda jedna takva proslava za cijelu LGBTIQ zajednicu predstavljala problem?

Heteroseksualne osobe nemaju potrebu organizovati protesne marševe jer kroz brak stiču određena prava i zaštite. Heteroseksualne osobe imaju slobodu da se pojavljuju u svim sferama društva sa svojim partnerima ili partnericama: na ulici, u školama, na fakultetima, na maturi, u kafani, u kinu, restoranu, na godišnjim proslavama u firmama u kojima rade, na vjerskim praznicima sa porodicama, na različitim porodičnim okupljanjima i proslavama. LGBTIQ osobe još uvijek nemaju tu privilegiju.

Zašto prvo ne organizirate aktivnosti da osnažite zajednicu, pa onda povorku? Zašto do sada nije napravljena parada?

Od početka organiziranog LGBTIQ aktivizma u BiH, održan je veliki broj aktivnosti, druženja, koncerata, festivala, žurki, javnih uličnih akcija, te je uspostavljena suradnja i sa drugim organizacijama, institucijama i organima za provođenje zakona.

Do organizacije povorke ponosa ne bi ni došlo bez iznimnog truda koji su aktivisti i aktivistice uložili i uložile posljednjih deceniju i po. Vjerujemo da je povorka ponosa upravo sljedeći korak i u osnaživanju LGBTIQ zajednice u Bosni i Hercegovini. A to nam govori iskustvo organiziranja povorke ponosa u regiji i način na koji je sama organizacija povorke dovela do jačanja LGBTIQ zajednice.

Da li povorkom ponosa možemo postići da budemo prihvaćeni/prihvaćene u društvu, jer kao da samo skrećemo pažnju na sebe?

Tradicija održavanja povorki ponosa počela je 1970. godine, na prvu godišnjicu protesta u Njujorku. Općenito gledajući, društva u kojima se održavaju povorke ponosa uglavnom imaju viši stepen poštivanja ljudskih prava, a posebno prava LGBTIQ osoba. Isti se trend vidi i u nama susjednim zemljama.Vidljivost razbija predrasude. Daleko je lakše mrziti nekoga koga ne poznaješ i koga nikada nisi vidio/vidjela, od nekoga za koga znaš da ti je poznanik/poznanica, kolega/kolegica, komšija/komšinica, brat, sestra, roditelj. Povorke ponosa obično dobiju znatno veću pažnju javnosti od drugih aktivnosti usmjerenih ka LGBTIQ zajednici (čak i drugih uličnih akcija), te samim tim pomaže da se javnost i institucije bolje informiraju o specifičnim problemima LGBTIQ zajednice.

 

Mogu li podržati ili učestvovati i ako se ne identificiram kao LGBTI?

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je otvorena za sve dobronamjerne osobe, bez obzira na spol, spolne karakteristike, rod, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Očekujemo da će i na ovoj, prvoj Povorci biti mnogo podržavatelja i podržavateljica LGBTIQ zajednice, kao što je to često slučaj na uličnim akcijama. Podrška naših strejt prijatelja/ica je od krucijalnog značaja.

Međutim, zbog sigurnosnih mjera, sve osobe zainteresirane da učestvuju u povorci će se morati držati službenih ulaza i drugih uputa koje će biti naknadno postavlje

Šta znači slogan povorke “Ima izać’”?

“Ima izać’” je čest usklik koji možemo čuti u gradskim i međugradskim autobusima širom Bosne i Hercegovine. Istovremeno, “izlazak iz ormara” (engl. coming out of the closet ili samo coming out) je uvriježeni izraz kada neka osoba obznani svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. U tom značenju, izraz “Ima izać’” prvi put je iskorišten u kampanji Sarajevskog otvorenog centra 2017. godine u povodu Međunarodnog dana izlaska iz ormara (engl. Coming Out Day).

Relativno mala vidljivost je još uvijek jedan od najvećih problema LGBTIQ zajednice u BiH. Izlaskom i učešćem u povorci ponosa osnažujemo sami/same sebe, ali i ohrabrujemo druge LGBTIQ osobe koje još uvijek nisu skupile dovoljno hrabrosti da naprave taj iskorak. Zato kažemo da “ima izać’”, jer se radi o povorci za zajednicu koja zaslužuje priliku da izađe iz ormara i zatraži svoje mjesto pod suncem.

Ne živim u Sarajevu, a želim učestvovati u povorci.

Bosanskohercegovačka Povorka ponosa je javni događaj za sve zainteresirane osobe, ne samo one koje žive u Sarajevu. I sam organizacijski tim u svom sastavu broji aktiviste i aktivistkinje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Potrudit ćemo se da osiguramo što veća sredstva za djelimično ili cjelokupno pokrivanje troškova gostiju i gošći iz drugih krajeva BiH, u suradnji sa donatorima i partnerskim organizacijama. Informacije će biti blagovremeno objavljene na web stranici i putem društvenih mreža.

 

Da li će predstavnici/predstavnice vlasti učestvovati u povorci ponosa?

Organizacioni odbor Povorke ponosa će obavijestiti javnost i sve bh. institucije, političke stranke i organe vlasti o održavanju povorke. Sama povorka je otvorena i na nju su dobrodošle sve dobronamjerne osobe koje svojim prisustvom žele pružiti podršku LGBTIQ zajednici u Bosni i Hercegovini. Iskustva iz drugih zemalja su pokazala da je borba za ostvarivanje jednakopravnosti lakša i brža kada se u nju uključe političari/političarke, te osobe iz javnog i kulturnog života. Iskreno se nadamo da će to biti slučaj i kod nas, te da će javne i političke ličnosti doći da sa nama podijele iskustvo prve bosanskohercegovačke povorke ponosa. S druge strane, njihov nedolazak će isto tako poslati poruku, te ćemo shodno tome znati kako i na čemu raditi nakon povorke ponosa.

Kako se finansira povorka ponosa i šta se tu plaća?

Troškovi povorke ponosa se sastoje od različitih segmenata, a najvažniji trošak je privatna zaštitarska agencija. Pored toga, postoje brojni drugi troškovi, od prijevoza i smještaja za određeni broj osoba – aktivista i aktivistkinja iz BiH i regije, preko promotivnih i medijskih kampanja, kupovine materijala za transparente i ostale materijale za povorku ponosa (voda, pištaljke, zastavice isl.). Rad Organizacionog odbora je na volonterskoj osnovi.

Povorku ponosa podržavaju međunarodne organizacije i ambasade, a lista donatora će biti istaknuta i na stranici povorke ponosa. Pozivamo sve podržavatelje i podržavateljice, kako u BiH tako i izvan nje, koji su zainteresirani i u prilici da finansijski podrže održavanje povorke, da nam se jave na neku od istaknutih e-mail adresa.

Ko je organizator povorke ponosa?

Inicijativa da se organizuje povorka ponosa dolazi od grupe aktivista i aktivistkinja iz cijele BiH. To su osobe koje čine Organizacioni odbor prve Bh. povorke ponosa. Trenutno je u Organizacionom odboru 16 osoba koje su pristupile samoinicijativno, te su se obavezale da će poštovati osnovne principe i vrijednosti Povorke. Bh. povorka ponosa poštuje principe i vrijednosti antifašizma, ravnopravnosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije.

Podržavam aktivizam, ali zašto se mora paradirati, koji je smisao povorke?

Javni prostor pripada svim građanima i građankama. LGBTIQ osobe ravnopravno plaćaju poreze i snose svoj dio odgovornosti za funkcioniranje društva u cjelini. Samim tim trebaju imati ravnopravan pristup javnom prostoru. Parade se dešavaju gotovo svakodnevno – navijačke, sportske, biciklističke.

Povorka ponosa je jedna on najvažnijih i najuticajnijih aktivističkih aktivnosti. Kao takva je, kroz istoriju održavanja u regiji i svijetu, pokazala da mnogo brže čini pozitivne promjene i doprinosi boljem statusu života LGBTIQ osoba. To je jedini događaj u svakoj državi koji ne mogu ignorisati ni mediji, ni predstavnici/predstavnice državnih institucija, a niti javnost. Podiže vidljivost koju nijedan drugi događaj ne može postići i moćan je instrument kojim se vrši pritisak da se radi na suzbijanju diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ osobama.

Kako se mogu uključiti i aktivirati iako nisam autovana osoba?

Povorka ponosa je veliki događaj i biće potrebno dosta zajedničkog jačanja i rada. Čak i ako niste aut i nećete biti u mogućnosti doći na povorku ponosa, uključiti se možete kroz razne radionice zatvorenog tipa, razgovore o povorkama ponosa koje će biti organizovane samo za zajednicu, kroz radionice pravljenja transparenata, u online sferi, kao i kroz širenje pozitivne atmosfere i smanjena govora mržnje. Pozivamo vas sve da nam se javite, i sigurno će biti mjesta i za vas u ovoj zajedničkoj akciji.

To je samo jedan dan, šta ćemo sa ostalim danima u godini?

Povorka ponosa se čini kao da je samo jedan dan i da se s tim danom sve završava. Međutim, iskustvo iz regije, a i svijeta, nam je pokazalo da organizovanjem povorke ponosa vršimo svakodnevni pritisak na institucije da rade proaktivno na zaštiti i boljem statusu života LGBTIQ osoba, te postizanju ravnopravnosti svih građana/ki u našem društvu. Povorka ponosa svoj eho jednosatnog šetanja šalje tokom cijele godine u kojoj se aktivisti i aktivistkinje i LGBTIQ osobe nastavljaju boriti kroz različite aktivnosti i svakodnevni život.

 

Povorka ponosa je lažna slika stvarnosti LGBTIQ osoba – šareno i veselo ali uz jake mjere osiguranja. Stvarni život LGBTIQ zajednice je mnogo teži.

Nigdje na Balkanu povorke ponosa nisu iluzija sreće i tolerancije. To je smijeh u inat strahu, izlazak na ulicu uprkos prijetnjama i mogućem nasilju. To je trenutak da se osjeti sloboda za koju se borimo. Jedan dan veselja, šarenila i sreće, da vidimo da može, i da je to nešto čemu treba stremiti. To je dan i da nas vide svi koji ne vjeruju da živimo tu, koji negiraju da je Bosna i Hercegovina i naša država. Da nas vide oni koji kroje politike, donose odluke, pišu obrazovne programe, stvaraju medijski sadržaj… Njima treba poručiti da smo tu i da ne idemo nigdje, da i za nas kroje politike i programe, da i nama prave medijske sadržaje, itd.

 

Treba prvo napraviti edukaciju u školama. Kada društvu postane svejedno koje je neko seksualne orijentacije ili spolnog/rodnog identiteta, tada će povorka imati smisla.

Nikakva postepena edukacija ne proizvodi rezultate bez istovremene borbe same marginalizirane grupe za svoja prava. Bez podizanja vidljivosti LGBTIQ zajednice, konzervativni dijelovi društva nikada neće prihvatiti da smo svi mi jednakopravni građani i građanke BiH. Ne postoje magične nove generacije koje su pune razumijevanja i shvatanja bez da su svjedočile borbi, trudu i radu pripadnika/ca marginaliziranih grupa među njima. Ali da, smaramo da je izuzetno važna edukacija u školama i van škole, i da se kontinuirano i paralelno treba i ona dešavati.

 

Osobe koje se ponašaju “vulgarno” i “provokativno” da li će biti tu?

Povorka ponosa kao javni, mirni, protestni skup otvoren je za sve osobe koje smatraju da su sloboda okupljanja i izražavanja jedni od osnovnih preduslova slobodnog društva. Kroz naš dugogodišnji rad smo uvidjeli da se ove etikete najčešće preslikavaju iz medijskog izvještavanja o povrokama ponosa, kada mediji koriste senzacionalističke materijale sa karnevala kako bi predstavili povorku ponosa u pogrešnom svjetlu.

 

Da li je sigurno učestvovati u povorci ponosa, ko je osigurava?

Organizatori i organizatorice povorke će učiniti sve što mogu, a u suradnji sa drugim organizacijama, institucijama, te organima za provođenje zakona, tako da obezbijede sigurnost svih učesnika i učesnica Povorke. Aktivno ćemo pratiti sigurnosnu situaciju i shodno tome obavještavati javnost i potencijalne učesnike i učesnice o eventualnim mjerama predostrožnosti.

 

Zanima me učešće u povorci, ali ne poznajem nikoga iz LGBTIQ zajednice. Neugodno mi je da dođem sam/sama.

Učešće u uličnim LGBTIQ akcijama može djelovati zastrašujuće, pogotovo za mlađe osobe i osobe koje su tek izašle iz ormara. Sve LGBTIQ osobe su u nekom trenutku svog života bile u istoj situaciji, ali iskusniji i iskusnije mogu potvrditi da je svako otvaranje i upoznavanje pozitivno.

Sarajevski otvoreni centar, pored peer-to-peer i psihološkog savjetovanja, često organizira druženja i aktivnosti za LGBTIQ zajednicu, gdje možete upoznati druge LGBTIQ osobe, te porazgovarati o svojim eventualnim strahovima.

Što se tiče drugih bh. gradova, slične sadržaje organiziraju Tuzlanski otvoreni centar i Centar za mlade “KVART” iz Prijedora.

U narednom periodu, do Povorke ponosa, bit će organizovana različita druženja sa ciljem upoznavanja LGBTIQ zajednice sa povorkom ponosa, te osnaživanja kroz druženje i aktivnosti.

Ne živim u Bosni i Hercegovini, a želim učestvovati u povorci.

Određena sredstva će biti osigurana za djelimično ili cjelokupno pokrivanje troškova osoba iz regije koje žele učestvovati u Bosanskohercegovačkoj Povorci ponosa 2019. Svi detalji će biti blagovremeno objavljeni na web stranici i putem društvenih mreža.

Da li se na povorkama mogu kupiti “prajd” zastavice?

Na povorkama ponosa u regiji i svijetu se uglavnom dijele (ponegdje i prodaju) zastavice te drugi promotivni materijali. Zasigurno će određeni broj zastavica i materijala biti dostupan i na Bh. povorci ponosa. Ove i druge tehničke informacije će biti blagovremeno objavljene na web stranici i putem društvenih mreža.

PRATITE NAS I KONTAKTIRAJTE 

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba, kojom zahtijevamo jednak pristup javnom prostoru kao svi ostali građani i građanke.

Share This