Zahvaljujući iscrpnoj borbi i upornosti, ove godine su podržani naši zahtjevi da se pokriju troškovi dodatnih mjera za sigurnost!

Kao LGBTIQ osobe, izlazimo na ulicu tražeći od institucija zaštitu od sveprisutnog nasilja koje doživljavamo u našem društvu, zbog čega se naš skup karakteriše kao skup visokog rizika. Rezultat toga jeste činjenica da se od 2019. godine nosimo sa neproporcionalnim troškovima i zahtjevima za pokrivanjem dodatnih sigurnosnih mjera, koje mi kao organizatori_ce mirnog protestnog okupljanja moramo da pokrijemo.

Svjesni_e važnosti održavanja Povorke ponosa, kao protestnog marša koji ima ogroman značaj za LGBTIQ zajednicu, 2019. godine smo uspjeli pokriti troškove uz podršku međunarodne zajednice.

Nezadovoljni činjenicom da sigurnost ima svoju cijenu, te da cijenu plaćaju organizatori_ice, snažno smo lobirali_e, sarađivali_e i gradili_e mrežu podrške tokom 2020. i 2021. godine, kako bismo osigurali_e podršku lokalnih nivoa vlasti, te omogućili_e da troškove dodatnog osiguranja snose institucije.

Sa ponosom možemo da vas obavijestimo da smo izvojevali_e nekoliko izuzetno važnih pobjeda koje se tiču odnosa bh. institucija prema javnim okupljanjima, posebno sa LGBTIQ predznakom.

Naime, naš zahtjev da nadležne institucije osiguraju potpunu bezbjednost Bh. povorke ponosa te pokriju troškove dodatnih mjera sigurnosti, podržao je kabinet premijera Kantona Sarajevo Edina Forte, načelnik općine Centar Sarajevo, Srđan Mandić i gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić. 

Ova pobjeda je važan uvod za slobodu okupljanja i borbu marginaliziranih skupina u našem društvu, pogotovo onih grupa koje su sigurnosno ugrožene zbog različitih prijetnji i nasilja koje proživljavaju.

Radi se o velikoj pobjedi neformalne grupe građana_ki okupljenje oko Bh. povorke ponosa, ali i dugogodišnjeg aktivizma i rada sa predstavnicima_ama institucija. Važno je da institucije stoje na strani borbe za ljudska prava, slobodu i pravdu. To je njihova dužnost i obaveza. Ovu saradnju vidimo kao bitan korak za slobodu okupljanja, ne samo LGBTIQ zajednice, nego i svih građana_ki koji se zalažu za bolje društvo.

S tim u vezi, Zakon o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo, hitno treba usvojiti izmjene i dopune, u skladu sa evropskim standardima, kako ova podrška ne bi bila izuzetak, već bi zakon omogućavao uživanje slobode okupljanja bez stavljanja bilo kojeg tereta građanima_kama. Kao Bosanskohercegovačka povorka ponosa, zahtjevamo harmonizaciju svih zakona o javnom okupljanju u kantonima i entitetima.

Zbog toga vas pozivamo da zajedno slavimo ove pobjede, jer ovo su pobjede svih nas – građana i građanki Bosne i Hercegovine, koji se istinski bore za slobodu i ljubav.

Ovogodišnja Bh. povorka ponosa će biti održana 14. avgusta u 12 časova u Sarajevu, pod sloganom “Otpor sa margine”. Detalje u vezi rute, broja ljudi i protokola ulaska ćemo objavljivati od danas na našim kanalima komunikacije.

#otporsamargine

#bhpovorkaponosa2021

Share This