Zbog održavanja druge Bh. povorke ponosa, u subotu, 14. augusta, u periodu od 07:00 do 14:00 sati nastupit će privremena obustava saobraćaja. 

U tom periodu će biti zatvorene ulice:

 • Alipašina ulica Hamze Hume, od spoja sa krakom ulice Bolnička do raskrsnice ulice Hiseta – Obala Kulina-bana.
 • Koševo, od spoja sa raskrsnicom saobraćajnica Patrioteske lige-Bočnička do spoja sa saobraćajnicom Maršala Tita.
 • Gabelina, Alekse Šantića. Hadži Idrizova, Mehmed-beg Kapetanovića-Ljubušaka od spoja sa saobraćajnicom Koševo do spoja sa saobraćajnicom Josipa Vancaša.
 • Sutejska, od spoja saobraćajnicom Koševo do spoja sa saobraćajnicom Alipašina.
 • Kemal begova Danijela Ozme, od spoja sa saobraćajnicom Koševo do spoja sa saobraćajnicom Hasana Kikića.
 • Džidžikovac, od spoja sa saobraćajnicom Tina Uljevića do spoja sa saobraćajnicom Koševo.
 • Maršala Tita, od spoja sa saobraćajnicom Radićeva do spoja sa saobraćajnicom Fra Anđele Zvizdovića.
 • Branislava Đurđeva, Musala, Reisa Džemaludina Čauševića, od spoja sa saobraćajnicom Titova do spoja sa sobraćajnicom Mis Irbina.
 • Vrazova, Đoke Mazalića, Turhanija, od spoja sa saobraćajnicom Maršala Tita do spoja sa saobraćajnicom Vladimira Valtera Perića.
 • Hamida Dizdara, od spoja sa saobraćajnicom Hiseta do spoja sa saobraćajnicom Vladima Valtera Perića.
 • Valtera Perića, od raskrsnice Skenderija do spoja sa saobraćajnicom Maršala Tita.
 • Hiseta, od spoja sa saobraćajnicom Vrbanja do spoja sa saobraćajnicom Kotromanića.
 • Vrbanja, Fra Andžela Zvizdovića, od spoja sa saobraćajnicom Kotromanića do spoja sa saobraćajnicom Kranjčevićeva.
 • Servisna saobraćajnica za ulazak u garažu Sarajevo City Centar, od spoja sa saobraćajnicom Vrbanja do ulaska u garažu SCC.
 • Dr Safeta Mujića, od spoja sa saobraćajnicom Kotromanića do spoja sa saobraćajnicom Hiseta.
 • Mustaj Bega Fadil Pašića, Koste Hermana, od spoja sa saobraćajnicom Vilsonovo šetalište do spoja sa saobraćajnicom Franje Račkog.
 • Franje Račkog, kompletnom dužinom saobraćajnice. 
 • Parking plato ispred Muzeja BIH. 
 • Zmaja od Bosne (smjer: Skenderija-Pofalići), od spoja sa saobraćajnicom Fra Anđele Zvizdović do spoja sa saobraćajnicom I transferzale.
 • Kranjčevićeva, od spoja sa saobraćajnicom Alipašina do spoja sa saobraćajnicom Odobašina.
 • Magribija, od objekta džamije „Magribija“ do spoja sa saobraćajnicom Maršala Tita.
 • Dolina Kralja Tvrtka, od spoja sa saobraćajnicom Augusta Brauna do spoja sa saobraćajnicom Maršala Tita.
 • Herceg Stjepana, od spoja sa saobraćajnicom Augusta Brauna do spoja sa trgom Kralja Paržika.
 • Franca Lehera, od spoja sa saobraćajnicom Zmaja od Bosne do spoja sa servisnom saobraćajnicom koja vodi prema parkingu Hotel Holiday.
 • Servisna saobraćajnica parkinga hotela Holiday, od parkinga hotela Holiday do spoja sa saobraćajnicom Zmaja od Bosne. 

Alternativni pravci odvijanja saobraćaja bit će:

 • Pravac Baščaršija – Ilidža: Katedrala – Petrakijina – Mehmed Paše Sokolovića – Čekaluša – Bolnička – Stjepana Tomića – Tunel „Ciglane“ – Halida Kajtaza – I Transferzala – Zmaja od Bosne,
 • Pravac Ilidža – Baščaršija: Zmaja od Bosne – Hamdije Čemerlića – Zagrebačka – Terazija – Hamdije Kreševljakovića – Čobanija – Obala Kulina Bana. 

Ovakvu odluku Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je donijelo na osnovu Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo i Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo. 

Također, predstavnici medija neće moći da uđu bez akreditacije na Bh. povorku ponosa, osim na glavni ulaz u vrijeme kada će ulaziti učesnici_e, ali bez opreme. Akreditovani medijski radnici_e su dobili potrebne informacije o preuzimanju akreditacija i načinu  ulaska na Bh. povorku ponosa. 

#bhpovorkaponosa2021 #otporsamargine

Share This