Povodom saopštenja Udruženja građana „Oštra Nula“, Radničke solidarnosti u BiH i Centra za mlade „KVART“, Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa izjavljuje da neprikosnoveno i solidarno podržava borbu hrabrih aktivstkinja i aktivista gore navedenih udruženja, kao i njihove napore da se odupru hegemoniji i ideji selektivnog pristupa ljudskim pravima.

Borbenost, neposlušnost, istrajnost, hrabrost i solidarnost su tekovine feminističkog pokreta, te kao takve su i dijelom vrijedonosnog sistema Bh. povorke ponosa. Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa s posebnom pažnjom sluša iskustva LBTQ žena, te specifičnosti izazova sa kojima se suočavaju, te smatra važnim ideju intersekcionalnosti. 

Imajući to u vidu, smatramo važnim za napomenuti da čvrsto vjerujemo u ideju da su LBTQ žene integralnim dijelom feminističkog otpora, te da gej, biseksualni, trans i queer muškarci trebaju solidarno težiti da budu dijelom rješenja i zaustavljanja svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama. 

Zastave duginih boja trebaju se vioriti na svim mjestima gdje se njeguje solidarnost, razumijevanje i sloboda, kako bi se prepoznali saveznice i saveznici.

Ponosno uz aktivstkinje i aktiviste,
Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa

Share This