OD DANA BIJELIH TRAKA, PREKO REAGOVANJA NA ZABRANU NOŠENJA VJERSKIH SIMBOLA, DO POVORKE PONOSA – UNIVERZALNO ZA LJUDSKA PRAVA

Mi, aktivisti i aktivistkinje Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa, dolazimo iz različitih organizacija i neformalnih grupa koje se zadnjih 20 godina bore za poštivanje univerzalnih ljudskih prava, ne samo prava LGBTI osoba, već svih osoba kojima su prava ugrožena.

Mnogi od nas su aktivni na polju suočavanja sa prošlošću, prošlošću koja se tiče rata na ovim prostorima. Neki od nas direktno učestvuju u organizaciji Dana bijelih traka koji predstavlja dan sjećanja na etničko čišćenje nesrpskog stanovništva u Prijedoru ali i univerzalnu borbu protiv segregacije i negiranja ratnih zločina. Snažno podržavamo izgradnju spomenika za djecu ubijenu tokom posljednjeg rata u Prijedoru i pružaju otpor dominantnim nacionalističkim narativima.

Borimo se i protiv govora mržnje i zločina iz mržnje nad Romima/kinjama, te aktivno radimo na podizanju svijesti o tome s čime se oni svakodnevno suočavaju. Pozivamo na prestanak nasilja nad novinarkama i novinarima. Radimo na osnaživanju žena koje su bile izložene nasilju, pogotovo nasilju u porodici, i glasno tražimo da se prestanu ugrožavati ljudska prava žena!

Kada je 2016. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani nošenje vjerskih obilježja, upravo smo mi, aktivistkinje i aktivisti Organizacionog odbora reagovali! Zvanično smo prijavili ovaj slučaj Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, te zatražili od VSTV-a da se ova sporna odluka odmah povuče.

LGBTIQ osobe su samo jedna u nizu grupa ljudi za čija smo prava mi aktivistkinje i aktivisti spremni da se borimo i da izađemo na povorku ponosa i na taj način protestujemo zbog nemogućnosti ostvarivanja ljudskih prava koja su nam Poveljama i Ustavom zagarantovana.

(Na slici: Osmomartovski marš u Sarajevu, 2019.)

Share This